Menu

Bord av FestivalChairs

Kartongbord av FestivalChairs? Vi visste redan att FestivalChair lämpade sig för att bygga upp allt möjligt med, men att kartongpallen gick så pass bra att bygga bord med var till och med för Timon Enterprise en överraskning. Under jubileumsfesten i mars 2014 byggde man upp långbord i Lichtfabriek av pallar, för inte mindre än 200 gäster. Det var inte bara en vacker syn, utan det visade sig även vara mycket praktiskt. Alla fick en egen pall att sitta på, som de lätt kunde ta med sig så att de kunde sätta sig var de än ville. Kort sagt, FestivalChair passar inte bara att sitta på, utan även att sitta vid.

  • tafels van karton
  • tafels van karton
  • tafels van karton
  • tafels van karton
  • tafels van karton
  • tafels van karton